Příliš schopný ředitel?

Žilo bylo jedno menší slovácké město. Jmenuje se Uherský Brod a kromě jiného má příspěvkovou organizaci zvanou Dům kultury. Jednoho dne jeho dlouholetý ředitel odešel do důchodu a tak městu nezbylo, než vyhlášit nové výběrové řízení na jeho nástupce. Přihlásilo se 12 uchazečů, kteří předložili své představy, jak hodlají tuto příspěvkovou organizaci vést a jak bude díky jejich vedení ze všech nejlepší. Jak už to bývá na každém malém městě, kde každý zná každého, něco na něj ví, a když neví, tak si to vymyslí, stala se z výběrového řízení veřejná událost číslo jedna. I když si jen málo z těch, kteří přetřásali kvality uchazečů, skutečně uvědomovalo, o jak důležité rozhodnutí pro dění v jejich městě se jedná. Asi proto, že Dům kultury v předchozích letech sice nějak fungoval, ale spíše jako jeden z odborů radnice a ne jako samostatná příspěvková organizace, která jen nezkoumá přání svých nadřízených - tedy politiků, kteří ve městě zrovna vládnou.

Ředitel nakonec vybrán byl. Jmenuje se Jan Zapletal. Dnes už se nedozvíme, jestli byl vybrán proto, že právě ta jeho předložená představa byla nejlepší, nebo jen proto, že není z Brodu, nýbrž z Hradiště, takže nikomu nevadil a mohou nadávat všichni.

Jenže co se nestalo. On ten nový ředitel totiž začal dělat přesně to, co uvedl v předloženém projektu při výběrovém řízení. Nové koště prostě začalo mést. A to dost razantně. 

Slíbil, že ušetří peníze. Takže si např. vyhodnotil, že celodenní a celonoční vrátný se dá nahradit bezpečnostním systémem a ušetří se tak 300.000 Kč ročně. Které následně přerozdělil mezi stávající zaměstnance, protože si taktéž vyhodnotil, že lidi v kultuře jsou sice dost často milovníky své práce za dost podhodnocené výplaty, ale vyplatí se do nich investovat. A tak všem během roku narostly mzdy o 11%, aniž to město stálo další finance navíc.

Také usoudil, že těch 200 žárovek z minulého století v hlavním sále DK se dá nahradit svítidly 21. století a tím se ušetří další velké peníze a ke všemu je to ekologické… Úsporných opatření bylo více, ale tyhle mi přijdou nejzajímavější, jsou totiž ukázkou, že šetřit se dá i chytře a výhodně pro okolí.

Také slíbil, že navýší příjmy nejen Domu kultury, ale i dalších organizací, které pod tu jeho spadají. A zvýší tak i procento jejich soběstačnosti, tj. že nebudou tolik finančně závislé na zřizovateli (tedy na Uherském Brodě). Před jeho příchodem byl Dům kultury schopen z vlastních zdrojů (prodeje vstupenek) pokrýt jen 25% svého provozu. Během jednoho roku se mu povedlo zvýšit vlastní příjmy instituce o více než 50 % a tak si naplánoval pro rok 2017 dalších 20 %, což je 3,75 mil. Kč ročně a to je 40 % podílu na celkových nákladech. Docela úspěch a úspora pro město, ne?
Také slíbil, že zvýší návštěvnost všech institucí své organizace. Tak např. podědil projekt na vylepšení místní hvězdárny, kam zřejmě nějaký úředník neznalý velikosti daného prostoru nasliboval 10.000 návštěvníků ročně, což při kapacitě 25 míst na jedno představení bylo mírně sebevražedné až neuskutečnitelné. A tak ke každé vstupence na jiné akce Domu kultury přidali ještě vstupenku do hvězdárny zdarma. A podmínku splnili. Asi to nevíte, ale někdy se ty projekty kontrolují a když se nesplní, musí se občas poskytnuté peníze i vrátit. Uherský Brod je vracet nemusel.

Protože měl své zkušenosti, usoudil, že nejvíce práce odvedou lidé nadšení a s pocitem, že jim vedení drží palce a nesráží je za každou nezvyklou aktivitu ke dnu. Takže dal volnou ruku i šikovné vedoucí místního kina, která už za předchozího ředitele měla spoustu nápadů, nicméně ty byly dosti často ohodnoceny jako příliš alternativní na tak malé město pyšnící se hlavně svými tradicemi. A co se nestalo. Návštěvnost kina stoupla o 8.000 osob a tržby se zvýšily téměř o milión.

A pak se zaměřil na místní knihovnu, která pod Dům kultury rovněž spadá. Zjistil, že dosavadní finance určené na nákup nových knih jsou těžce podhodnocené, takže knižní fond zastarává a ti, kteří si chtějí přečíst něco nového, se následně přehlašují do jiných knihoven, protože knihy, které je zajímají, už přečetli a nové knihovna nemá. Jednou ztracený návštěvník je provždy ztracený návštěvník, že. Protože víc vydělal na jiných akcích, mohl začít nakupovat více nových knih i periodik, a knihovna nepřicházela o další čtenáře. 

 

Bylo by toho víc, co by se dalo posoudit jako úspěchy dosažené během jednoho jediného roku jenom díky čerstvému větru a novému uvažování nového ředitele, stačí se podívat na přiloženou výroční zprávu, kterou rovněž zveřejnil. Jenže pan ředitel udělal také jednu velkou chybu. Zapomněl totiž, že jeho instituce sídlí na malém městě a že na radnici sedí i tací, kteří nemají čerstvý vítr příliš v lásce. Najednou se totiž začaly dít zvláštní věci a Brodem začaly kolovat pozoruhodné mýty:

- že ten nový ředitel z Hradiště vyhodil z Domu kultury divadelníky, kteří tam přece byli dlouho a jsou tak oblíbení. (Odešli sami, protože si našli jiné místo s lepšími podmínkami, a že na ředitele nejsou naštvaní, dokumentuje i to, že v Domě kultury stále vystupují, jenom prostě zkoušejí jinde)

- že ten nový ředitel z Hradiště prodal vzácné a staré varhany. (Neprodal, jen je dal opravit.)

- že vyhazuje lidi, kteří si to vůbec nezaslouží, a pak se do Domu kultury nikdo nedostane, když potřebuje. (Pravda, propustil toho výše zmíněného strážného, ale ušetřil 300 tisíc a holt jedna noční návštěva 10x do roka stála 30.000 Kč, no nekupte to…)

- že si dělá, co chce a nikoho se neptá a vůbec je jakýsi příliš alternativní….

A pak přišla bomba - že je to podvodník, který si hrabe do vlastní kapsy, protože při budování nového dětského oddělení v knihovně zadal nákup nábytku za velké peníze svému známému a ani neudělal výběrové řízení… Ten si musel nahrabat. Z našeho.

 

Možná pan ředitel udělal chybu, protože ve svém manažerském nadšení a s vidinou krásného prostoru pro nové malé čtenáře, který teď Brodu závidí i mnohem větší knihovny i v zahraničí, poněkud podcenil úřednického šimla, ale… Není zvláštní, že tento nákup nábytku konzultoval s panem místostarostou, který má v Brodě na starosti finance, a ten zmíněný a prokonzultovaný nákup zařadil do rozpočtu následně schváleného zastupitelstvem? Jenže pana ředitele zřejmě neúmyslně opomenul informovat, že ve zřizovací listině Domu kultury je sice článek umožňující instituci nabývat majetek z jejích provozních výdajů bez dalších omezení, ale že je to vlastně veřejná zakázka, která by měla být vysoutěžena, aby se předešlo některým dohadům. A není zvláštní, že právě tento konkrétní pan místostarosta je nyní jedním z těch, kteří nyní celou zakázku a jednání ředitele Domu kultury zpochybňují? Že lidé říkají, co se jim zrovna chce a občas si i něco přimyslí, aby to bylo zajímavější, to známe. Ale že podobné řeči povede i vedení města a bude je vypouštět směrem do médií, přičemž spoléhá na slušnost jednoho ředitele, který nechce veřejně pomlouvat svého zaměstnavatele, to už je docela darda.

Toto pondělí jde pan ředitel na jednání městské rady a vzhledem k řečem, které se vedou a ke článkům, které vycházejí z příslušných vyjádření vedení města, spíše počítá s tím, že bude propuštěn. A nejde tady náhodou ještě o něco jiného? Například o místní způsob vedení politického boje, ve kterém se pan ředitel stal pouhou šachovou figurkou v občas nerozluštitelné hře politických vztahů? A nebo strach politiků, kteří vyvolali tuto aféru a teď mají problém přiznat, že se poněkud spletli a všechno není přesně tak, jak sdělili médiím? A tak si raději povedou dál svou, aniž by pochopili, že podobným jednáním svému městu a jeho dalšímu vývoji, nejen na poli kultury, rozhodně nepomohou?

A není celý problém třeba i v tom, že svými schopnostmi vést efektivně a s naprosto nečekanými výsledky svěřenou organizaci ten nešťastný pan ředitel jen nastavil jisté zrcadlo těm, kteří celou dobu přihlíželi šedi a zbytečnému plýtvání finančními prostředky nejen v Domě kultury, a tím je vlastně naštval nejvíce, protože do zrcadla se mnozí z nás dívají neradi?

Jsem sama, kdo má jisté podezření, že kdyby v té navyklé šedi pokračoval a nepřivedl do kultury města nový vítr, asi příliš nebezpečný pro ty uvyklé tradicím, nikdo by ani nevzdechl nad tímto “proviněním”? Které možná žádné provinění ani není a když už - tak těch, kteří mají máslo na hlavě, je rozhodně více? Koneckonců není jediný ředitel příspěvkové organizace spadající pod město Uherský Brod, který udělal chybu, a která mnohem více ohrožuje rozpočet města, ne? A sedí dál na svém místě a nikdo ho médii neprotahuje. Ani nechci obhajovat porušení povinnosti vyhlašovat soutěž o veřejné zakázky, nicméně se mi nelíbí, když se každému měří jiným metrem. Pan ředitel svou chybu několikrát veřejně uznal a je ochoten za ni nést odpovědnost. Ale teď se zřejmě chyba, za kterou by jindy stačilo třeba strhnutí prémií, hodí pro ostouzení a pomlouvání člověka, kterého asi při tom výběrovém řízení trochu podcenili. Asi si říkali, že ty jeho představy na papíře jsou jen sliby, které stejně nesplní, protože tak jsme tady koneckonců zvyklí. 

Každý ať si udělá svůj názor. Pravdou je, že pokud bude tento ředitel odvolán, všichni ti, kteří se s jeho nově přivedeným větrem změn konečně volně nadechli, budou opět zklamáni a zcela ztratí naději, že se i malé město může stát městem moderní kultury, kam jezdí návštěvníci i z daleka. (Třeba jen proto, že mimo jiné zavedl možnost kupovat lístky na představení online - taky asi velmi nebezpečná novota). A možná si někteří řeknou, že už nechtějí zažít staré časy, když konečně zjistili, jak se má správně vést kulturní instituce, a odejdou jinam. Tam, kde čerstvý vítr už tak nevadí.

Hlavně že zůstanou ty uherskobrodské tradice… Tož si jich užijme…

 

Kateřina Dubská, spisovatelka

 

Příloha: výroční zpráva Domu kultury za rok 2016

Jak vypadá nové dětské oddělení knihovny v UB? http://www.knihovna.ub.cz/Clanek.aspx?id=1418

PřílohaVelikost
vyrocni-zprava-20161_1.pdf872.46 KB

Facebook